,

तालगडी (Talgadi)

100.00

-50%

पुस्तकाविशीं

तालगडी हो लेखसंग्रह. सुनापरान्ताचे आयताराचे पुरवणेंत उक्तायिल्ले मनांतले उमाळे. सत्याकडेन प्रतारणा करिनासतना उक्ते मनान परगटायिल्ल्यो प्रामाणीक भावना. सरभोंवतणचे परिस्थितीचेर तत्वगिन्यानी नदरेन केल्लें भाश्य. विंगड विंगड मळांवेल्या घडणुकांकडेन पळोवपाचो एक वस्तुनिश्ठ दिश्टिकोण. विज्ञानीक नदरेन केल्लें विवेचन. जिणेचो ताल आनी जिविताचो सूर हेंच्या मिलाफांतल्यान आपणेच आपणालागीं खेळिल्ली तालगडी.

गोवा कोंकणी अकादेमी साहित्य पुरस्कार 2015

कोंकणी भाशा मंडळ, गोंय साहित्य पुरस्कार 2015

 

लेखकाविशीं

संदेश प्रभुदेसाय हो पत्रकार. तेणे कोंकणी, मराठी, हिंदी आनी इंग्लीश भासांतल्यान गोंयांत थळाव्या तशेंच राश्ट्रीय आनी आंतरराश्ट्रीय पावंड्यावेल्या दिसाळीं, सातोळीं, रेडियो, टीव्ही आनी डिजिडल माध्यमांखातीर पत्रकारिता केल्या. तेभायर goanews.com ही गोंयची खबरांची पयली वॅबसायट तो 1999 सावन चलयता.

Description

Book: तालगडी (Talgadi)

Author: संदेश प्रभुदेसाय (Sandesh Prabhudesai)

Type: Paperback

Language: कोंकणी (Konkani)

Pages: 225

Publisher: Sanjana Publications, Goa

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “तालगडी (Talgadi)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *