#goanewsEdiTweeT: कोंकणी अकादेमीचें उक्तावण हाडलें ‘मुखार’; अंमलबजावणी ‘फाटीं’ कित्याक?

गोंय सरकारान गोवा कोंकणी अकादेमीच्या नव्या वास्तुचो फाल्यां सांजे 4.30 वरांचेर दवरिल्लो उक्तावण सुवाळो आदल्या दिसा सांजे कळोवन ऐन वेळार सकाळीं 10 वरांचेर हाडलो. घडये राजभास मंत्री आशिल्ल्या मुख्यमंत्र्याक अचकीत गोंयांभायर वच्चें पडलें आसत. जाता केन्ना केन्नाय अशें. कांय नजो.

कोंकणी चळवळ सोशीक जाल्या हें पुराय गोंय सरकार जाणा. जाहीर जाल्ले अकादेमीचे पुरस्कार अशेच आनीक एका राजभास-मुख्यमंत्र्यान अधिकार नासतना रद्द केल्ले तेका आतां 6 वर्सां जालीं. गोंयची राजभास कोंकणी जावन अकादेमी स्थापन जाल्यार 36 वर्सां जालीं.

पूण दुर्दैवान आजूय ह्या अकादेमीच्या सुवाळ्याचें सरकारी पत्रक लेगीत म्हायती खातें राजभाशेंतल्यान दिना. छापील, रेडियो, टीव्ही आनी डिजिटल धरून धायेक प्रसार माध्यमां कोंकणी आसून लेगीत. राजभास संचालनालय कुटत आसा. कोंकणी अकादेमी खांकनवाळ जाल्या. ‘कोंकणी नोकऱ्यो’ जगार घातल्यात.

हें सगळें कोंकणी मनीस सोंसता म्हुणोन चलता, काय कोंकणी चळवळ सत्ताधाऱ्यांमुखार लाचार जावन कट्टी घेवन उबी आसा म्हुणोन? कोंकणीक लागून घटक राज्य जाल्ल्या चाळीसूय आमदारांक हें धाडस जाताच कशें?

याद जाता भावा-भयणी तुका 4 फेब्रुवारी आनी 555 दीस???

Your email address will not be published. Required fields are marked *