पोर्तुगीज वसाहतवादाच्या राजवटींतल्यान मुक्त जावन गोंय, दमण आनी दीव स्वतंत्र भारत देशाचे अविभाज्य भाग जाले तेका ह्या वर्सा 62 वर्सां जातात. पूण इतल्या वर्सांनी गोंयच्या स्वातंत्र्य लढ्याची चिकित्सा...
इतिहास जाणा जावप मनीसजातीच्या फुडाराखातीर म्हत्वाचो आसता. इतिहास फकत जाणा जावप नासता, तो नियाळप आसता. सत् घडणुकांचे साणीचेर जेन्ना आमी इतिहास नियाळटात तेन्नाच आमी फुडार घडोवंक शकतात. पूण...