केंद्रीय साहित्य अकादमीन उजावाडायिल्ले प्रसिद्धी पत्रकाप्रमाणें तीन वांगड्यांच्या ज्युरींनी निमणे वळेरेंतल्या 10 पुस्तकांतल्यान ह्या वर्साच्या साहित्य अकादमी पुरस्काराखातीर डॉ प्रकाश पर्येकाराचो ‘वर्सल’ हो...